Aanbesteden

Aanbesteden

De manier van aanbesteden staat sterk in de belangstelling.

Vooral in de achter ons liggende crisis zijn extreme vormen van aanbesteding gebruikt met, vaak voor de betrokken partijen onbevredigende resultaten.

Het aanbesteden van architectendiensten op basis van selectie op voornamelijk kostprijs komt steeds vaker voor. Dat is een slechte zaak, allereerst vanuit het belang van de opdrachtgever en de gebruiker. De nog steeds grote werkhonger bij architecten leidt tot lage, soms extreem lage prijzen. Een goede advisering is dan niet meer mogelijk. Dat betekent dus:

 -dat de opdrachtgever, vaak zonder het op te merken, onvoldoende wordt bediend, nota bene in de bouwvoorbereidende fase waar een volledig en goed advies cruciaal is voor zowel kwaliteit als de totaalkosten van het project, of                           

-dat de architect tijdens de rit meerwerk gaat claimen, hetgeen in de intensieve samenwerkingsprocessen uitermate verstorend kan werken. Aanbesteden op prijs kan daarom alleen maar tot een vruchtbare samenwerking leiden indien uitgenreide taakomschrijvingen worden gemaakt, waartoe door de aard van het architectenwerk niet veel opdrachtgevers of bouwmanagers in staat zijn (wie de schoen niet past, trekke hem niet aan ...)

Een andere methode om de architectenkosten "in bedwang te houden", is het inschakelen van een extra managementslaag, die namens de opdrachtgever de adviseurs kort houdt. Doorgaans dienen die managers hun kosten terug te verdienen door verlaging van de honoraria van de adviseurs. Uiteindelijk levert dit vaak extra kosten en extra coordinatie met bijbehorend risico van faalkosten op.

Kies dus liever een allround architect die dus eveneens het procesmanagement kan doen.

Aanbestedingen van zeer grote projecten vindt steeds meer plaats door gecombineerd aanbesteden van zowel de adviesdiensten als het bouwen zelf. Voor sommige projecten, zoals grootschalige herhalingsbouw is daar onder bepaalde voorwaarden wel wat voor te zeggen. 95% van de projecten in Nederland vallen daar echter niet onder.

Een andere vorm van aanbesteden is waar de aannemende partij gevraagd wordt om zowel ontwerp, uitvoering, inrichting en onderhoud (bijvoorbeeld gedurende 25 jaar) en soms ook financiering voor zijn rekening te nemen. Vooral als de aanbestedende partij de tuchtende werking van de markt op die manier binnen zijn organisatie wil halen (zoals overheden). HM is van mening dat indien de opdrachtgever uit de aard van zijn positie zelf kritisch genoeg is over zijn investeringen (met name als het "eigen geld" is) deze manier van aanbesteden uiteindelijk aanzienlijk minder economisch is.

Kortom:

HM Architecten is van mening dat de architect en andere adviseurs moeten adviseren aan de opdrachtgever en dat de aannemer moet bouwen. Ofschoon er goede redenen kunnen zijn om hiervan af te wijken, blijft dit toch de grote lijn!