Onderhoudsbewust

Uit ervaring weten wij dat de onderhoudsbehoefte van vergelijkbare gebouwen tot een factor drie kan verschillen. Dit is het resultaat van ontwerpbeslissingen (gebouwvorm, detaillering en materiaalkeuze).

Bij het ontwerpen toetsten we de verschillende ontwerpbeslissingen aan het latere onderhoud. Onderhoudskosten zijn een belangrijk deel van de totale exploitatiekosten. Bovendien is het type onderhoud van invloed op het milieu.

Onderhoudsmanagement begint bij ons aan de tekentafel:
* Onderhoudsarm ontwerpen: wat er niet is, behoeft ook geen onderhoud.
* Onderhoudsvriendelijk ontwerpen: hoe kunnen we dat wat er wel is optimaal managen met betrekking tot beheer, kosten en organisatie.

Door investeringskosten te balanceren met onderhoudskosten krijgt u een onderhoudstechnisch geoptimaliseerd gebouw. Dit betekent lage onderhoudskosten door een uitgekiende combinatie van materiaalkeuze, -detaillering en -verwerking (lean maintenance).

Voor het ontwerp betekent dit dat wij ons specifiek op de volgende aspecten richten: materiaalkeuze, detaillering, besteksomschrijvingen, garantieverklaringen.