Advies Initiatieffase

Opstellen Programma van eisen

Budgettering

Analyse eisen vanwege de overheid

Aankoopadvies

Plan van aanpak project